Buổi lao động ở Trung tâm

Một buổi lao động của toàn thể CBCNV Trung tâm để chuẩn bị đón Noel và Tết dương lịch của khu nghỉ dưỡng du lịch Bộ xây dựng Vũng Tàu.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *