HỆ THỐNG PHÒNG

Phòng 2

ĐẶC ĐIỂM PHÒNG:

– Số luợng: 8 phòng
– Diện tích: 25-30m2
– Loại giường: 1giường cơ queen, 2 người

– Giá phòng :

  • Ngày thường: 450.000 – 600.000 VNĐ
  • Thứ 7 : 650.000- 700.000VNĐ ( không áp dụng lễ, Tết)

THIẾT BỊ TRONG PHÒNG:

 • Máy lạnh
 • Tủ lạnh
 • Vòi sen nước nóng / lạnh
 • Wifi miễn phí
 • Miễn phí đồ dùng trong nhà tắm
XEM CHI TIẾT

PHÒNG 2 : 2 ĐƠN

ĐẶC ĐIỂM PHÒNG:

– Số luợng: 14 phòng
– Diện tích: 25-30m2
– Loại giường:

 • 2 giường đơn: 2 người

– Giá phòng :

 • Ngày thường: 350.000- 450.000VNĐ
 • Thứ 7 : 550.000- 750.000VNĐ (không áp dụng Lễ, Tết)

THIẾT BỊ TRONG PHÒNG:

 • Máy lạnh
 • Tủ lạnh
 • Vòi sen nước nóng / lạnh
 • Wifi miễn phí
 • Miễn phí đồ dùng trong nhà tắm
XEM CHI TIẾT

PHÒNG 3 Family

ĐẶC ĐIỂM PHÒNG:

– Số luợng: 23 phòng
– Diện tích: 30-35m2
– Loại giường: 

  • 1 giường cỡ lớn và 1 giường đơn: 3 người

– Giá phòng :

   • Ngày thường: 550.000 VNĐ
   • Thứ 7 : 750.000VNĐ ( không áp dụng Lễ, Tết)

THIẾT BỊ TRONG PHÒNG:

 • Máy lạnh
 • Tủ lạnh
 • Vòi sen nước nóng / lạnh
 • Wifi miễn phí
 • Miễn phí đồ dùng trong nhà tắm
XEM CHI TIẾT

PHÒNG 3

ĐẶC ĐIỂM PHÒNG:

– Số luợng: 17 phòng
– Diện tích: 30-35m2
– Loại giường: 3giường đơn: 3 người

– Giá phòng :

 • Ngày thường: 550.000 VNĐ
 • Thứ 7 : 750.000VNĐ (không áp dụng Lễ, tết)

THIẾT BỊ TRONG PHÒNG:

 • Máy lạnh
 • Tủ lạnh
 • Vòi sen nước nóng / lạnh
 • Wifi miễn phí
 • Miễn phí đồ dùng trong nhà tắm
XEM CHI TIẾT

Phòng 4 family VIP

ĐẶC ĐIỂM PHÒNG:

– Số luợng: 08 phòng
– Diện tích: 35-40m2
– Loại giường: 

 • 2 giường đôi cỡ lớn: 4 người
 • – Giá phòng :

  • Ngày thường: 800.000 VNĐ
  • Thứ 7 : 1.100.000VNĐ ( không áp dụng Lễ, Tết)

  THIẾT BỊ TRONG PHÒNG:

  • Máy lạnh
  • Tủ lạnh
  • Vòi sen nước nóng / lạnh
  • Wifi miễn phí
  • Miễn phí đồ dùng trong nhà tắm
  XEM CHI TIẾT

PHÒNG 4

ĐẶC ĐIỂM PHÒNG:

– Số luợng: 14 phòng
– Diện tích: 35-40m2
– Loại giường: 

 • 2 giường đôi: 4 người
 • – Giá phòng :

  • Ngày thường: 700.000 VNĐ
  • Thứ 7 : 900.000VNĐ ( không áp dụng Lễ, Tết)

  THIẾT BỊ TRONG PHÒNG:

  • Máy lạnh
  • Tủ lạnh
  • Vòi sen nước nóng / lạnh
  • Wifi miễn phí
  • Miễn phí đồ dùng trong nhà tắm
  XEM CHI TIẾT

PHÒNG 2 VIP

ĐẶC ĐIỂM PHÒNG:

– Số luợng: 2 phòng
– Diện tích: 25-30m2
– Loại giường: 

 • 1 giường đôi lớn: 2 người
 • – Giá phòng :

  • Ngày thường: 800.000 VNĐ
  • Thứ 7 : 1.200.000VNĐ ( không áp dụng Lễ, Tết)

  THIẾT BỊ TRONG PHÒNG:

  • Máy lạnh
  • Tủ lạnh
  • Vòi sen nước nóng / lạnh
  • Wifi miễn phí
  • Miễn phí đồ dùng trong nhà tắm
  XEM CHI TIẾT

PHÒNG 8 và 9 khách

ĐẶC ĐIỂM PHÒNG:

– Số luợng: 2 phòng
– Diện tích: 70-80m2
– Loại giường: 

 • 8 giường đơn: 8 khách và 9 giường đơn: 9 người
 • – Giá phòng :

  • Ngày thường: 1.300.000 VNĐ – 1.400.000VNĐ
  • Thứ 7 : 1.700.000VNĐ – 1.800.000VNĐ ( không áp dụng Lễ, Tết)

  THIẾT BỊ TRONG PHÒNG:

  • Máy lạnh
  • Tủ lạnh
  • Vòi sen nước nóng / lạnh
  • Wifi miễn phí
  • Miễn phí đồ dùng trong nhà tắm
  XEM CHI TIẾT